BẮT ĐẦU

Tải về VIVE Pro Setup

Chạy VIVE Pro Setup để cài đặt phần mềm cần thiết

Làm theo hướng dẫn để cài đặt phần cứng VIVE

VIVE Pro

VIVE Pro Setup là chìa khóa để bạn bắt đầu khám phá thực tế ảo, hướng dẫn cách cài đặt các phần mềm VIVE Pro như ứng dụng VIVEPORT Desktop, hoặc cách cài đặt phần cứng VIVE Pro.

XEM NHỮNG SẢN PHẨM VIVE KHÁC

CẦN TRỢ GIÚP?